जावरा मंडी

दिनांक 26-Aug-2020 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें न्यूतम भाव अधिकतम भाव

अनाज

लहसुन एवरेज ₹ 3500 ₹ 9000
लहसुन ₹ 9000 ₹ 11000
चना डालर ₹ 5500 ₹ 6150
मसूर ₹ 4800 ₹ 5600
अलसी ₹ 4200 ₹ 5400
मैथी एवरेज ₹ 5000 ₹ 6000
मैथी ₹ 6500 ₹ 5000
प्याज ₹ 700 ₹ 1300
सोयाबीन ₹ 3300 ₹ 3690
गेहू ₹ 1700 ₹ 2000

सब्जिया

फल


Ratlam Mandi Bhav

दिनांक 26-Aug-2020 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें न्यूतम भाव अधिकतम भाव

अनाज

लहसुन एवरेज ₹ 4000 ₹ 8000
लहसुन ₹ 8000 ₹ 11000
चना डालर ₹ 5500 ₹ 6100
प्याज ₹ 700 ₹ 1330
सोयाबीन ₹ 3400 ₹ 3685

सब्जिया

फल


Alot Mandi Bhav

दिनांक 24-Aug-2020 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें न्यूतम भाव अधिकतम भाव

अनाज

सोयाबीन ₹ 3500 ₹ 3741
गेहू ₹ 1740 ₹ 1890

सब्जिया

फल


Jaora Mandi Bhav

दिनांक 24-Aug-2020 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें न्यूतम भाव अधिकतम भाव

अनाज

मसूर ₹ 4500 ₹ 5360
आलू ₹ 1200 ₹ 2400
सोयाबीन ₹ 3150 ₹ 3510
गेहू ₹ 1755 ₹ 1924

सब्जिया

भिंडी ₹ 1400 ₹ 1700

फल


Sailana Mandi Bhav

दिनांक 26-Aug-2020 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें न्यूतम भाव अधिकतम भाव

अनाज

अरहर ( तुवर ) ₹ 3800 ₹ 4300
लहसुन ₹ 6500 ₹ 12200
प्याज ₹ 850 ₹ 1180
सोयाबीन ₹ 3200 ₹ 3680
गेहू ₹ 1850 ₹ 2040

सब्जिया

फल


Taal Mandi Bhav

दिनांक 26-Aug-2020 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें न्यूतम भाव अधिकतम भाव

अनाज

सोयाबीन ₹ 3500 ₹ 3780
गेहू ₹ 1780 ₹ 1900

सब्जिया

फल